1018 Slak Vulkan XVIII-619

Letnica rojstva: 2013

Barva: rjavec

Ocena/razred: 76/-2a

Višina vihra: 164 cm

Naslov oskrbnika:

Marko Ajdnik,

Gradenje 10, 8220 Šmarješke Toplice

Slak Vulkan

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.