1017 Strugar Vulkan XV-617

Letnica rojstva: 2013

Barva: svetli rjavec

Ocena/razred: 76/-2a

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Anton Kastelic,

Dedni dol 3, 1294 Višnja gora

1017 Strugar Vulkan XV 617 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.