1016 Samuraj Diamant XVII-615

Letnica rojstva: 2013

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 79/+2a

Višina vihra: 157 cm

Naslov oskrbnika:

Danilo Sojer,

Tržaška cesta 64a, 6230 Postojna

Samuraj Diamant

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.