1011 Rakek Nero XIV-610

Letnica rojstva: 2012

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Slavko Petkovšek,

Planina 203, 6232 Planina

1011 Rakek Nero XIV 610 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.