1009 Rado Diamant XVII-608

Letnica rojstva: 2012

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 160 cm

Naslov oskrbnika:

Jože Brinc,

Griblje 48, 8332 Gradac v Beli Krajini

1009 Rado Diamant XVII 608 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.