1007 Rudolf-605

Letnica rojstva: 2012

Barva: rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Danijel Glavan,

Goreljce 11, 1433 Radeče

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.