1006 Rožič Elmar XVI-604

Letnica rojstva: 2012

Barva: rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 159 cm

Naslov oskrbnika:

Franc Perhaj,

Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče

1006 Rožič Elmar XVI 604 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.