1005 Rubin Elmar XVI-603

Letnica rojstva: 2012

Barva: rjavec

Ocena/razred: 77/2a

Višina vihra: 160 cm

Naslov oskrbnika:

Boštjan Gorc,

Dolenje selce 13, 8211 Dobrnič

1005 Rubin Elmar XVI 603 10

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.