1000 Petek-582

Letnica rojstva: 2011

Barva: lisjak

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 162 cm

Naslov oskrbnika:

Bogomil Marc,

Levstikova ulica 3a, 5270 Ajdovščina

1000 Petek 582

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.