999 Prater Diamant XVII-594

Letnica rojstva: 2011

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: /

Višina vihra: 165 cm

Naslov oskrbnika:

Simonca Teršek,

Lahomšek 7, 3270 Laško

999 Prater Diamant XVII 594 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.