997 Puh Nero XV-580

Letnica rojstva: 2011

Barva: lisjak

Ocena/razred: 70/-2a

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Stanislav Lesjak,

Gorica pri Slivnici 26, 3263 Gorica pri Slivnici

997 Puh Nero XV 580 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.