996 Poba-585

Letnica rojstva: 2011

Barva: rjavec

Ocena/razred: 73/2b

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Mirko Medle,

Potov vrh 16, 8000 Novo Mesto

996 Poba 585 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.