994 Pasat Schaunitz XVII-591

Letnica rojstva: 2011

Barva: črnkasti rjavi pegavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 158 cm

Naslov oskrbnika:

Lovro Fornezzi,

Janževski vrh 72a, 2363 Podvelka

994 Pasat Schaunitz XVII 591 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.