993 Pastir Vulkan XVII-590

Letnica rojstva: 2011

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 79/+2a

Višina vihra: 159 cm

Naslov oskrbnika:

Franc Omahen,

Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora

993 Pastir Vulkan XVII 590 13

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.