992 Opus Vulkan XIX-579

Letnica rojstva: 2010

Barva: rjavec

Ocena/razred: 80/+2a

Višina vihra: 157 cm

Naslov oskrbnika:

Janja Pešelj,

Veliki Nerajec 1, 8343 Dragatuš

992 Opus Vulkan XIX 579 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.