991 Tomi Vulkan XVI*

Letnica rojstva: 2007

Barva: rjavec

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 150 cm

Naslov oskrbnika:

Anton Perušič,

Velika Lahinja 2, 8340 Črnomelj

991 Tomi Vulkan 5

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.