990 Osad Nero XIV-573

Letnica rojstva: 2010

Barva: svetli lisjak

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 161 cm

Naslov oskrbnika:

Miha Skubec,

Mala Dobrava 3, 1295 Ivančna Gorica

990 Osad Nero XIV 573 8

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.