989 Opi Elmar XVII-575

Letnica rojstva: 2010

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 72/2b

Višina vihra: 159 cm

Naslov oskrbnika:

Miran Černalogar,

Čekovnik 30, 5280 Idrija

989 Opi Elmar XVII 575 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.