988 Odin Vulkan XVII-571

Letnica rojstva: 2010

Barva: lisjak

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Matjaž Možina,

Dvor 5, 1275 Šmartno pri Litiji

988 Odin Vulkan XVII 571 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.