986 Odisej Schaunitz XVII-578

Letnica rojstva: 2010

Barva: rjavec

Ocena/razred: /

Višina vihra: 150 cm

Naslov oskrbnika:

Aleš Žgur,

Podraga 68a, 5272 Podnanos

986 Odisej Schaunitz XVII 578 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.