983 Ormož-568

Letnica rojstva: 2010

Barva: lisjak

Ocena/razred: 81/-1b

Višina vihra: 160 cm

Naslov oskrbnika:

Peter Zajc,

Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora

983 Ormož 568 8

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.