982 Oktavij Nero XV-570

Letnica rojstva: 2010

Barva: rjavec

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Tonček Kosmač,

Dobrava pri Škocjanu 19, 8275 Škocjan

982 Oktavij Nero XV 570 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.