977 Nikelj-561

Letnica rojstva: 2009

Barva: rjavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 154 cm

Naslov oskrbnika:

Franc Gajšek,

Prožinska vas 48, 3220 Štore

977 Nikelj 561 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.