976 Naklo-559

Letnica rojstva: 2009

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 78/2a

Višina vihra: 163 cm

Naslov oskrbnika:

Zvonko Habjanič,

Hum pri Ormožu 67, 2270 Ormož

977 Naklo 559 7

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.