970 Nostradamus Nero XIV-556

Letnica rojstva: 2009

Barva: lisjak

Ocena/razred: 77/2a

Višina vihra: 154 cm

Naslov oskrbnika:

Stanko Pate,

Rodine pri Trebnjem 6, 8210 Trebnje

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.