968 Mewes Nero XVII*

Letnica rojstva: 2008

Barva: vrani sivec

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 160 cm

Naslov oskrbnika:

Miroslav Napast,

Črešnjevec 153, 2310 Slovenska Bistrica

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.