961 Mesec Schaunitz XVII-538

Letnica rojstva: 2008

Barva: lisjak

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Alojz Kos,

Šentjurij na Dolenjskem 12, 8216 Mirna peč

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.