959 Murn Vulkan XIX-544

Letnica rojstva: 2008

Barva: rjavec

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Anton Poje,

Podcerkev 6, 1386 Stari trg pri Ložu

murn vulkan

Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.