957 Major-546

Letnica rojstva: 2008

Barva: rjavec

Ocena/razred: 79/+2a

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Anton Zdešar,

Na Vovčne 25, 1354 Horjul

957 Major 546 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.