952 Liter Schaunitz XVI-530

Letnica rojstva: 2007

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 72/2b

Višina vihra: 162 cm

Naslov oskrbnika:

Mitja Zupančič,

Kompolje 17, 1312 Videm-Dobrepolje

952 Liter Schaunitz XVI 530 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.