947 Labod-532

Letnica rojstva: 2007

Barva: rjavec

Ocena/razred: 76/-2a

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Stanko Medved,

Mihovce 42, 2326 Cirkovce

947 Labod 532 6

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.