943 Lahor Vulkan XVII-520

Letnica rojstva: 2007

Barva: temni lisjak

Ocena/razred: 79/+2a

Višina vihra: 162 cm

Naslov oskrbnika:

Boštjan Koler,

Klečet 5, 8360 Žužemberk

Lahor Vulkan

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.