939 Janež Vulkan XVI*

Letnica rojstva: 2004

Barva: rjavi pegavec

Ocena/razred: 73/2b

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Tomaž Uršnik,

Sv. Danijel 32, 2371 Trbonje

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.