938 Izo Nero XV*

Letnica rojstva: 2004

Barva: črnkast rjavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 151 cm

Naslov oskrbnika:

Miroslav Rutar,

Fabci 2, 6254 Jelšane

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.