937 Kres Schaunitz XVI*

Letnica rojstva: 2006

Barva: svetlogrivi lisjak

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Stanko Pate,

Rodine pri Trebnjem 6, 8210 Trebnje

937 Kres Schaunitz XVI 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.