925 Kiaro Nero XIII-510

Letnica rojstva: 2006

Barva: rjavec

Ocena/razred: 77/2a

Višina vihra: 156 cm

Naslov oskrbnika:

Martin Vahen,

Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju

925 Kiaro Nero XIII 510 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.