924 Kilt Nero XV-515

Letnica rojstva: 2006

Barva: rjavec

Ocena/razred: 73/2b

Višina vihra: 157 cm

Naslov oskrbnika:

Marko Kastelic,

Zagorje 118, 6257 Pivka

924 Kilt Nero XV 515 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.