921 Josip Nero XIII*

Letnica rojstva: 2005

Barva: kostanjev

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 157 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Jug,

Ivanje selo 38, 1381 Rakek

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.