917 Jezni Nero XV / Rambo*

Letnica rojstva: 2005

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 157 cm

Naslov oskrbnika:

Dani Kožel,

Škofja vas 22, 3211 Škofja vas

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.