913 Jok Vulkan XVI-498

Letnica rojstva: 2005

Barva: rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 154 cm

Naslov oskrbnika:

Marjan Nuncija,

Bač 129, 6253 Knežak

913 Jok Vulkan XVI 498 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.