911 Jaka Vulkan XVI-500

Letnica rojstva: 2005

Barva: rjavec

Ocena/razred: 73/2b

Višina vihra: 148 cm

Naslov oskrbnika:

Martin Ramšak,

Skorno 26, 3327 Šmartno ob Paki

911 Jaka Vulkan XVI 500 2

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.