909 Jasmin Schaunitz XVII-502

Letnica rojstva: 2005

Barva: svetli rjavec

Ocena/razred: 82/-1b

Višina vihra: 157 cm

Naslov oskrbnika:

Franc Salobir,

Jelce 3, 3263 Gorica pri Slivnici

909 Jasmin Schaunitz XVII 502 3

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.