908 Jor Nero XIII-501

Letnica rojstva: 2005

Barva: temni rjavec

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 152 cm

Naslov oskrbnika:

Matjaž Urh,

Tominje 27, 6250 Ilirska Bistrica

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.