903 Igrivi Vulkan XIX*

Letnica rojstva: 2004

Barva: rjavec

Ocena/razred: 75/-2a

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Ivan Klinc,

Dolinška c. 2, 3205 Vitanje

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.