896 Igor Nero XIII-476

Letnica rojstva: 2004

Barva: rjavec

Ocena/razred: 71/-2b

Višina vihra: 153 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Oberstar,

Humec 2, 1331 Dolenja vas

 

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.