886 Izet Elmar XVI-483

Letnica rojstva: 2004

Barva: rjavec

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 162 cm

Naslov oskrbnika:

Janez Kramar,

Črna vas 319, 1000 Ljubljana

Izet

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.