876 Gorenc Vulkan XVI*

Letnica rojstva: 2002

Barva: svetlogrivi lisjak

Ocena/razred: 74/+2b

Višina vihra: 155 cm

Naslov oskrbnika:

Ivan Turk,

Resa 9, 8351 Straža pri Novem Mestu

876 Gorenc Vulkan XVI 1

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.