854 Fajanz Vulkan XIV / Niger*

Letnica rojstva: 2001

Barva: rjavec

Ocena/razred: 70/-2b

Višina vihra: 149 cm

Naslov oskrbnika:

Andrej Kuralt,

Dvorje 47a, 4207 Cerklje na Gorenjskem

 

Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.