849 Gašper Schaunitz XVI-460

Letnica rojstva: 2002

Barva: črnkasti rjavec

Ocena/razred: 79/+2a

Višina vihra: 151 cm

Naslov oskrbnika:

Zdravko Andrejčič,

Gorenje Jezero 4, 1384 Grahovo

849 Gašper Schaunitz XVI 460 4

 Vir: ga. Nataša Gorišek, uni.dipl.ing.zoot.