Izobraževanje na kmetiji Sojer

Dne 4.6.2020 je Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme organiziralo izobraževanje in praktični prikaz reje kopitarjev na kmetiji Sojer.

 

Osrednja tema izobraževanja/delavnice je bila Sonaravno kmetijstvo kot vir zdrav hrane. Izobraževanje se je začelo z uvodno pesmijo najmlajših članov na kmetiji Sojer, kateri je sledil nagovor gospodarja g. Danila Sojerja. Sledilo je predavanje o prehrani in reji konj g. Aleša Valenčiča, specialista za živinorejo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.  Pred predavanjem, ki je govoril o reji in zgodovini slovenskega hladnokrvnega konja na Slovenskem, gospe Nataše Gorišek smo si ogledali še kratek film o vpregi konj, ki so ga posneli člani domačije Sojer. 

V praktičnem delu delavnice nam je ga. Nataša Gorišek na državnem žrebcu Samuraj Diamantu XVII in domači kobili prikazala in opisala kriterije in potek ocenjevanja konj slovenske hladnokrvne pasme.

Delavnica se je zaključila ob dobri hrani in druženju vseh udeleženih. 

Prispevek o izobraževanju si je mogoče ogledati na spodnji povezavi.

https://www.youtube.com/watch?v=q1YxC9Xq_Yo

Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme se zahvaljuje vsem obiskovalcem in predavateljem za udeležbo, ter članom kmetije Sojer za gostoljubje.

ZRKSHP

postojnaaaa